متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
 • 1402/12/08
 • - تعداد بازدید: 120
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

اعضای کمیته برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی دانشگاه منصوب شدند

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز طی حکمی، اعضای کمیته برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی دانشگاه را منصوب کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، دکتر «سید وحید حسینی» در این حکم، دکتر «محمدجواد راعی» معاون غذا و دارو؛ دکتر «عباس رضائیان زاده» معاون بهداشت؛ دکتر «مهرداد شریفی» معاون درمان؛ دکتر «سید ابوالفضل هاشمی اصل» معاون توسعه مدیریت و منابع؛ دکتر «سید حسن سراج» معاون بین الملل؛ دکتر «افشین امینی» سرپرست معاونت آموزشی؛ دکتر «محمدحسین انباردار» معاون فرهنگی و دانشجویی؛ دکتر «محمدهاشم هاشم پور» معاون تحقیقات و فناوری؛ مهندس «معین حقدل» مدیر آمار و فناوری اطلاعات و مهندس «ابوذر پاریزی» مدیر روابط عمومی دانشگاه را به عنوان اعضای کمیته برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی دانشگاه منصوب کرد.

 

در این حکم آمده است:

احتراماً عطف به نامه شماره 502/130 به تاریخ 25/11/1402 معاون محترم توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظر به شایستگی، تجارب و تعهد جنابعالی به‌موجب این ابلاغ به‌عنوان «عضو کمیته برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی دانشگاه» با شرح وظایف اصلی ذیل منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و سرلوحه قراردادن سیاست‌ها و راهبردهای کلان و تمرکز ویژه بر انسجام‌بخشی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود موجبات ارتقای سیاست‌گذاری و تحقق اهداف کلان تعریف شده در امور برنامه ریزی را فراهم آورید.

 

اهم شرح وظایف مورد انتظار از اعضای کمیته برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی دانشگاه:

 1. شرکت مستمر و فعال در جلسات کمیته
 2. تشکیل زیرکمیته های تخصصی برنامه ریزی در معاونت/ حوزه تخصصی مرتبط به منظور اجرای مصوبات کمیته دانشگاهی
 3. ایجاد فضای انگیزشی و انجام حمایت های همه جانبه مرتبط با استقرار نظام برنامه برنامه ریزی در بین مدیران و کارشناسان زیر مجموعه معاونت/ حوزه های تخصصی
 4. احصا و ارائه نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها به منظور تدوین و  تحقق سیاست های کلان، اهداف کلی و کمی تعریف شده سلامت
 5. ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف کلی و کمی تعریف شده بخش بهداشت و سلامت
 6. ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات مرتبط با تدوین و بازیینی برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشگاه
 7. بررسی و بازنگری و ارائه گزارش دوره ای شاخص های عملکردی، ارزیابی و تصمیم گیری حوزه بر حسب نیاز
 8. شناسایی و اولویت بندی راهبرد های اولویت دار مبتنی بر اسناد و تکالیف بالادستی، شواهد و آمار و انتظارت ذینفعان
 9. احصا، بازنگری و اصلاح فرآیندهای جمع آوری آمار و اطلاعات در معاونت مرتبط
 10. سایر وظایف محوله متناسب با شرح وظایف و مصوبات آتی کمیته 

دکتر سید وحید حسینی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

 • گروه خبری : اخبار واحدها
 • کد خبری : 95810
کلیدواژه